tapu.nl

Naamval voor Plaatsaanduiding - locatief, in het Turks

De naamval locatief, gebruikt voor de plaatsaanduiding, komt overeen met de Nederlandse voorzetsels in, aan, bij, op.
Op een vraag naar een plaats (met waar), wordt geantwoord door aan het woord -de of -da toe tevoegen.
De kleine vocaalharmonie bepaald of aan het woord -de of -da wordt toegevoegd.

Voorbeelden met de vraag:
Waar is Ayşe ? - Ayşe nerede ?

okulda

op school
plajda aan het strand
Groningen'de in Groningen
bankada bij de bank
denizde op zee
Ebru'da bij Ebru

Achtervoegsels aan namen van plaatsen of personen worden gescheiden met een apostroph.
Wanneer het woord eindigt op een harde medeklinker: ç,f,h,k,p,s,ş,t dan wordt het achtervoegsel voor de plaatsaanduiding -te of -ta.

Voorbeelden met harde medeklinkers in het Turks:

sokaktaop straat
mutfaktain de keuken
parktain de park
Utrecht'tein Utrecht
yattaop de jacht
Paris'tein Parijs
Samos'tain Samos
derstein de les
terastaop het terras
Bangladeş'tein Bangladesch

Een ezelsbrug om de harde medeklinkers te onthouden is:

Efe paşa çok hasta = generaal Efe is heel ziek.

Lijdend Voorwerp Turkse Les Plaatsbepaling