Uw Turkije
Geschiedenis Turkije

Geschiedenis Turkije

AnatoliŽ, het grote schiereiland waar Turkije op ligt heeft een bijzonder rijke geschiedenis van vele verschillende volkeren.
De gebeurtenissen in AnatoliŽ hebben in meer of mindere mate invloed gehad op de Europese cultuur.
Slechts enkele simpele voorbeelden maken dit duidelijk: Troje, Pergament papier, eerste geldmunt, Apostel Paulus, Sint Nicolaus en vele meer.
Circa de laatste 1000 jaar hebben de Turken een gemeenschappelijke geschiedenis met AnatoliŽ.
Er is veel literatuur te vinden over de geschiedenis van AnatoliŽ, het Seldjoeken rijk, het Osmaanse rijk en uiteindelijk Ataturk.
Echter door beperkte financiŽle middelen van Turkije en het geringe interesse van westerse archeologen is er relatief weinig bekend over de geschiedenis van de Turken voordat ze Centraal-AziŽ, tussen MongoliŽ en China, verlieten en langs de Zijderoute meerdere rijken stichtten.
Deze site zal u in de loop van de tijd, vooral over deze relatief onbekende historie informatie willen geven.
Hieronder vindt u samengevat een tijdstabel van de geschiedenis in AnatoliŽ:

Tijdstabel van AnatoliŽ

7500 v. Chr.Eerste boeren in AnatoliŽ, oudst gekende nederzetting van de mensheid : Catal Hoyuk, bij Konya.
3000 v. Chr.Eerste Troje, Landkaart
2000 v. Chr.Het Hethitische rijk tot 1150 v. Chr., samen met Egypte, de 2 grootmachten uit die tijd.
1250 v. Chr.Trojaanse oorlog, Troje in de buurt van Cannakkale aan de EgeÔsche kust in Turkije.
1200-600 v. Chr. Na de ondergang van Troje en het Hethitische rijk, dringen PhrygiŽrs en Grieken AnatoliŽ binnen.
De Anatolische koninkrijken van Caria, Lydia en LydiŽ worden gekoloniseerd en het grote hellenistische tijdperk breekt aan.
715 v. Chr. Phrygisch rijk met hoofdstad Gordium en koning Midas, die alles wat hij aanraakte in goud veranderde.
860-612 v. Chr. Het rijk van Urartu, in het Zuid-oosten van Turkije rondom het Van meer.
680-547 v. Chr. Lydia met hoofdstad Sardis 60 km van Izmir, beheerst de westkust van Turkije.
De beroemde Lydische koning Croesos slaat voor het eerst in de mensheid geldmunten.
550 v. Chr.Het Perzisch rijk o.l.v. koning Cyrus breidt zich uit over AnatoliŽ.
331 v. Chr.Alexander de Grote overwint Darius III bij Gaugamela en hij roept zichzelf uit tot Koning van AziŽ.
250 v. Chr. Opkomst van het koninkrijk Pergamon, uitvinding Pergament papier en een van de grootste antieke bibliotheken.
129 v. Chr. Rome sticht de provincie AziŽ met hoofdstad Efeze, AnatoliŽ wordt de rijkste en dichtstbevolkte Romeinse provincie.
47-57 Reizen van apostel Paulus in AnatoliŽ, apostel Paulus geboren in de stad Tarsus (aan de Turkse Middellandse-Zeekust).
330 Constantijn de Grote sticht de nieuwe hoofdstad van het Romeinse Rijk en noemt ze eerst Nova Roma later Constantinopel.
395 Deling van het Romeinse Rijk in het West-Romeinse Rijk en het Oost-Romeinse Rijk, (Byzantijns Rijk).
550 In Centraal-AziŽ, nabij MongoliŽ wordt het eerste bekende Turkse staatswezen van de Ogusen gevestigd.
300-900 Meerdere oorlogen tussen Turken en Chinezen, een enkele keer wordt een Turkse vorst, heerser over China.
570-622 Geboorte van profeet Mohammed, openbaring van de Koran en vlucht naar Medina.
630 en 659Het Turkse Khaganat komt bij China.
1037-1109Groot Seldjoeken rijk met centrum in Iran.
1000-1200 Verschillende Turkse koninkrijken langs de Zeideroute tot aan de Chinese grens.
1000-1300 Tijdperk van de kruistochten.
1071 De Turkse Seldjoeken verslaan bij Manzikert, het Byzantische leger. Met de Turkmeense nomaden komt de Islam naar AnatoliŽ.
1243

Nadat in 1243 het Seldjoeken Rijk door de Mongolen is vernietigd, vormen zich nieuwe kleine Turkse staatjes. In noordwest AnatoliŽ ontstaat onder Ertogrul en zijn zoon Osman I Ghasi, het grens vorstendom wat later het Osmaanse Rijk werd.

1299
Vestiging van het Osmaanse Rijk door Osman I.
1326 Osmaanse Rijk breidt zich uit en in 1326 wordt de stad Prusa (tegenwoordige Bursa) met de zoon van Osman, Orhan, tot de Osmaanse hoofdstad verklaard.
1365 Onder Murad I en Beyazid I wordt Adrianopel (=Edirne, Europees deel van Turkije), de nieuwe hoofdstad.
1453 Osmanen maken een eind aan het Byzantische rijk door Constantinopel te veroveren en tot hun nieuwe hoofdstad te maken.
1453-1683 Bloeitijd van het Osmaanse Rijk duurt 230 jaar, onder de Pax Ottomaan bloeit de handel, kunst en architectuur. Het heeft in Europa het sterkste leger en beheerst grote delen van Noord-Afrika, Zuid-Oost Europa, het Midden-Oosten en het gebied rondom het Zwarte zee.
1517 Met de verovering van Egypte gaat het kalifaat, de hoogste instantie van de Islam, over op de Osmaanse sultan.
1520-1566 Onder sultan Suleyman II, de prachtige, bereikt het Osmaanse Rijk zijn grootste macht en uitbreiding.
1529 en 1683

Wenen, de hoofdstad van de Habsburgers wordt tweemaal tevergeefs belegerd. De Turkse koffie vindt zijn weg naar Europa.

1566 sultan Suleyman II sneuvelt bij de belegering van het Hongaarse stadje Szigetvar. Na de dood van sultan Suleyman II verliest het Osmaanse Rijk steeds meer aan invloed.
1571 De Heilige Liga lukt het de Osmaanse vloot bij Lepanto te verslaan.
1683-1699 In de grote Turken-oorlog (1683-1699) met de Heilige Liga moet het Osmaanse Rijk grote delen van haar heerschapsgebied afstaan. 
1828-29 Na de Russisch-Turkse oorlog moeten de Osmanen met het vredesverdrag van Adrianopel en het Londonse Protocol (1830) de autonomie van ServiŽ, MoldaviŽ en Walachije erkennen.
Griekenland wordt onafhankelijk en enige Caucasische gebieden worden aan Rusland afgestaan.
1876 Eerste Turkse Grondwet.
1877-78 Bij het vredesverdrag van San Stefano worden ServiŽ, Montenegro  en RoemeniŽ onafhankelijk verklaard.
1912-13 Balkanoorlog : Verlies van AlbaniŽ en Noord-Griekenland.
1914-18 1e Wereldoorlog, Osmaanse Rijk moet met de wapenstilstand van Mudros capituleren. Van het 600-jarig reusachtig rijk blijft alleen het kernland AnatoliŽ over.
1922 sultan Mohammed VI wordt door de Jongturken afgezet.
Het onherroepelijke einde van het Osmaanse Rijk.
1923 Turkse Republiek wordt uitgeroepen met als hoofdstad Ankara (foto's) en president Mustafa Kemal (Ataturk)
1925 Polygamie wordt verboden evenals het dragen van het Osmaanse hoofddeksel, de fez.
1926 Nieuwe wetgeving naar westers voorbeeld en invoering van huwelijkswet.
1928 Islam wordt als staatsgodsdienst afgeschaft en het Arabisch alfabet wordt vervangen door het Latijns alfabet.
Turkije verliest door de verandering van het alfabet een eeuwenoude Literatuur.
1934Vrouwen krijgen actief en passief kiesrecht.

1935Invoering van een verplichte familienaam, Mustafa Kemal krijgt de naam Ataturk.
1938Ataturk overlijdt op 10 november in het Dolmabahce-paleis (foto) te Istanbul.
1939-452e Wereldoorlog, Turkije blijft neutraal.
1947Turkije wordt lid van IMF en wereldbank.
1950Meerpartijensysteem wordt ingevoerd met een zege van de Demokratische Partij van Menderes.
1952Turkije wordt lid van de NAVO.
1953Turkije stuurt in NAVO-verband, groot leger naar Korea oorlog.
1960,1971 en 1980Militair regime
1964EEG sluit met Turkije een associatieverdrag.
1974Turks leger verhindert inlijving van Cyprus door Griekenland.
1983Nieuwe grondwet en verkiezingen na 3 jaar militair regime.
1987Aanvraag Turkije voor een volledig lidmaatschap EU.
In 1990 wordt die afgewezen.
1990-91Turkije ondersteunt in de Golfoorlog de anti-Iraakse alliantie.
1993Tansu Ciller wordt als eerste vrouw Turkse minister-president.
1994Turkije neemt deel aan de VN-acties in BosniŽ.
1996Douane-unie met de EU.

^ Turkse Geschiedenis

Uw Turkije - Geschiedenis, toevoegen aan uw favorieten
Design and Copyright ©2004-2013 by TapuTeam. Alle rechten voorbehouden.