Efeze
Ephesos

Efeze Marmerstraat

Hadrianspoort tot Antiek theater

Efeze - Hadrianus poort

Efeze Hadrianus poort De Romeinse keizer Hadrian bezoekt Efeze in 124 en in 130.
Imperator Hadrianus (117-138) nam de titel Zeus Olympios aan.
Efeze verkreeg het neokorie recht van Domitianus en na zijn dood gaat dit recht verloren totdat Hadrianus Efeze bezoekt en het opnieuw het neokorie recht verleent.
De Efeziers bouwden ter ere van deze imperator ten noorden van de stad, dicht bij de stadsmuren een grote tempel die ze Olympeion noemden.
In de Byzantijnse periode werd het marmer van de tempel verwerkt tot kalk.
Tegenwoordig zijn alleen nog het fundament en enkele 2 meter hoge kapitelen overgebleven.

Efeze - BordeelEfeze - Celsus bibliotheek

Celsus bibliotheek De Celsus bibliotheek werd tussen 114 en 125 n. Chr. door Tiberius Iulius Aquila Polemaeanus ter ere van zijn vader Tiberius Iulius Celsus Polemaeanus gebouwd.
Vader en zoon behoorden tot de Romeinse elite, de senaatstand en hadden beide de functie consul bekleedt.
Het was tegelijkertijd een grafmonument en bibliotheek.
Tussen de zuilen van de indrukwekkende façade, staan de vrouwelijke standbeelden van de 4 deugden van zijn vader nl.:
  • Sophia (Wijsheid)
  • Arete (Deugd)
  • Ennoia (Besluitvaardigheid)
  • Episteme (Kennis)
De Celsus bibliotheek bestond uit ca. 12.000 rollen en was een belangrijke bibliotheek in de antieke tijd. De grootste bibliotheken in die tijd waren die van Alexandria (400.000 rollen) en Pergamon (200.000 rollen). In de 3de eeuw werd de bibliotheek vernietigd door een brand, bibliotheken van deze grootte werden pas weer in de 17de eeuw bereikt.

Efeze - Mazaeus en Mithridates Poort

Poort van Mazaeus en Mithridates De marktplaats had drie toegangspoorten:

  • westpoort bij de haven
  • noorderpoort bij het theater
  • best behouden poort de zuiderpoort bij de Celsus bibliotheek

De poort rechts van de Celsus bibliotheek was in het jaar 40 n. Chr. gebouwd door de vrijgelatene slaven Mazaeus en Mithridates van keizer Augustus.
De zuiderpoort is geweid aan keizer Augustus, zijn vrouw Livia Drusilla, zijn zwager Agrippa en zijn dochter Julia.
Oorsponkelijk had de poort geen toegangstrap en konden wagens door deze poort.
Doordat al het regenwater van de Kuretenstraat zich op de marktplaats verzamelde en daardoor een modderige plein ontstond liet men later voor de poort een trap met 3 treden bouwen en voor de poort afvoerkanalen voor het regenwater naar de zee aanleggen.
Ook de trappen voor de Celsus bibliotheek diende ervoor het regenwater tegen te houden.

Efeze - Tetragonos Agora

De marktplaats bestond al in de 3de eeuw v. Chr.
Het werd onder keizer Augustus (27 v.Chr.- 14 n. Chr.)uitgebreidt tot een vierkante plein met een lengte van 154m en ingangen aan de noord-,west en zuidzijde.
In 23 n.Chr. storten de zuilen rondom de agora door een aardbeving in. De centrale plein (111m x 111m) was omgeven door 4 zuilengangen van 11m breed waarachter op 2 verdiepingen ca. 100handels en administratieve kantoren waren gevestigd.
Op de geplaveide agora stonden tenten waar de verschillende producten werden aangeboden en gehandeld.
Efeze is de eerste Griekse stad die munten sloeg welke bestond uit elekton met aan de ene zijde een hert of bij afgebeeld en op de andere zijde een vierkant.
Efeze maakte in de eerste drie eeuwen tot 262 munten.
Granen uit Rhodos en Egypte werden geiimporteerd

Efeze - Serapis tempel

Antiek theater tot uitgang

Havenstraat

Efeze Marmerstraat, toevoegen aan uw favorieten
Design and Copyright ©2004-2015 by TapuTeam. Alle rechten voorbehouden.