Efeze
Ephesos

Efeze Curetenstraat

Hercules poort tot Hadrianus poort

Kureten De Curetenstraat in de antieke tijd werd ze Embolos genoemd, verbind de staatsmarkt met de Handels-agora.
Aan beide zijden waren overdekte zuilen en langs de hele boulevard stonden talrijke eer- en grafmonumenten van belangrijke burgers en internationale prominentie zoals de Egyptische prinsessin Arsinoe, zus van Cleopatra.

De heilige weg die aan de Magnesia poort begint, loopt langs de Pion berg en omsluit deze. Nadat de weg het stadscentrum heeft doorlopen, komt het weer bij de Magnesia poort uit. Het deel tussen het Domitianusplein en de Celsus bibliotheek wordt Curetenstraat genoemd.

Een keer in het jaar gaan de Cureten vanaf het Prytaneion in een processie over deze straat en vervolgens langs de Koressos berg naar Ortygia (Arvalya) in de buurt van Kusadasi om de geboorte van Artemis op een dramatische wijze te vieren. Wanneer Leto van Zeus, de tweelingen Artemis en Apollo bevalt, maken de Cureten lawaai zodat de godin Hera afgeleidt wordt en haar jaloezie geen schade kan verrichten.

Efeze wordt in de periode van Lysimachus volgens het Hippodamus plan opnieuw opgericht. Volgens dit plan kruisen de straten zich recht op elkaar, de heilige weg volgt dit plan niet. In dit plan is deze weg behouden zoals het was. De Curetenstraat was een deel van deze weg en had aan beide zeiden zuilengangen. De vloeren waren met mozaļeken bedekt, het dak was uit hout en was voor de voetgangers bedoeld. Het midden van de straat was voor de paardenwagens bedoeld. De deuren van de winkels, huizen en andere gebouwen die zich aan beide zijden van de straat bevonden gingen open naar de zuilengangen.

Alexandros

Tussen de zuilen zijn vele fundamenten van bustes en standbeelden te zien van personen die nuttige zaken voor de stad hebben gedaan.
Een van deze standbeelden is het standbeeld aan het begin van de straat die de arts Alexandros afbeeldt.
Op vele plaatsen op de heilige weg zijn sporen te zien van de wagenwielen, deze zijn echter niet te zien op de Curetenstraat. Ook de zuilen zijn anders wat betreft het materiaal en de vakmanschap. Dit is tegen het principe van de Romeinse architectuur: de uniformiteit van de straten.

Efeze heeft veel geleden van de grote aardbevingen in 355, 358 en 368 na Chr.
De zuilen langs de straat werden bij elke aardbeving vernield en deze beschadigden ook de uit grote marmerblokken bestaande trottoirs. Bij de eerste twee aardbevingen werden de herstelwerkzaamheden nauwgezet uitgevoerd.
Echter wanneer in tweede helft van de 4.de eeuw de haven verslibt en daardoor de economische kracht achteruitgaat, probeert men de kosten te drukken bij de herstelwerkzaamheden na de aardbeving van 368. Men haalt de kolommen van verschillende plekken van de stad hierheen en gebruikt de kolommen voor de tweede keer. Ook de trottoirs worden vernieuwd en omdat ze niet veel gebruikt zijn, zijn er geen sporen achtergebleven van de wagenwielen. De breedte van de as van Romeinse wagens was 110 cm. We zouden kunnen zeggen dat de geulen in de straat die tot 10 cm diep zijn en in twee rijen verlopen net als bij de spoorlijnen het voor de wagens makkelijker maakten. Omdat er in het gedeelte na het theater geen restauratie aan de heilige weg heeft plaats gevonden, zijn deze sporen goed bewaard gebleven.

Hercules poort tot Hadrianus poort

Hercules Poort

Efeze toevoegen aan uw favorieten
Design and Copyright ©2004-2014 by TapuTeam. Alle rechten voorbehouden.Design and Copyright ©2004-2015 by TapuTeam. Alle rechten voorbehouden.