Efeze
Ephesos

Chronologie Efeze

Efeze voor Christus

Jaartal v.Chr.Gebeurtenis
2000Apasa, het latere Efeze wordt in Hettische oorlogsberichten genoemd.
900-800Ionische Grieken koloniseren West-Anatolie
561-546Regeringsperiode van Lydische koning Croesus
560De Lydische koning Croesus herovert Efeze
541Efeze hoort bij het Perzische rijk nadat de Perzen het Lydisch rijk veroverd hebben.


Efeze in de klassieke Griekse periode (500-323 v. Chr.)

Jaartal v.Chr.Gebeurtenis
356Artemis tempel wordt in de geboortenacht van Alexander De Grote door Herostratos in brand gestoken
334Alexander De Grote verslaat de Perzen en komt naar Efeze

Efeze in de Hellenistische periode (323-31 v. Chr.)

Jaartal v.Chr.Gebeurtenis
296Koning Lysimachos verplaatst de stad Efeze en noemt het tijdelijk Arsinoeia
195Hannibal vlucht voor de Romeinen naar Efeze
189-133Efeze hoort bij het Pergamon Rijk
88De Romeinse bevolking (tussen de 80.000-150.000) wordt afgeslacht door de Grieken in Efeze en andere steden
85Vredesverdrag van Dardanos door Romeinse dictator Sulla, die zich wreekt op Efeze
41Cleopatra laat haar zus Arsinoe in de Artemis tempel waar deze asiel had vermoorden
32-31Het liefdespaar Marcus Antonius en Cleopatra overwinteren in Efeze
27Efeze wordt uiteindelijk in plaats van Pergamon, hoofdstad van de provincie Asia
Efeze na Christus

JaartalGebeurtenis
52-55Tijdens de 3de missiereis is Apostel Paulus in Efeze
61-63Brief aan Efeze van Apostel Paulus tijdens zijn eerste gevangenschap in Rome
102-114Nymphaeum Traiani wordt aan Keizer Trajan en Artemis geweid door de stichters Tiberius Claudius Aristion en zijn vrouw Iulia Lydia Laterane.
114-125Celsus Bibliotheek wordt door Tiberius Iulius Aquila Polemaeanus gebouwd
263De Goten verwoesten Efeze en het Artemiseon
270Een aardbeving verwoest de romeinse hanghuizen in Efeze
380De Romeinse keizer Theodosius I verklaart het Niceanse Christendom tot staatsreligie
4313de oekemeens concile waarbij Moeder Maria als moeder van God en van de mens Jesus wordt erkend
1090De Seldjoek Turken veroveren Efeze

Efeze, toevoegen aan uw favorieten
Design and Copyright 2004-2015 by TapuTeam. Alle rechten voorbehouden.